Loven av store tall.

Loven av store tall.

Hva er ‘Law of Large Numbers’

I sannsynlighet og statistikk star det i loven om store tall at det som en provestorrelse vokser, blir dens gjennomsnitt n rmest gjennomsnittet av hele befolkningen. I en okonomisk sammenheng indikerer loven om store tall at en stor enhet som vokser raskt, ikke kan opprettholde denne veksttakten for alltid. Den storste av de bla sjetongene, med markedsverdier i hundrevis av milliarder, blir ofte sitert som eksempler pa dette fenomenet.

BREAKING DOWN ‘Law of Large Numbers’

I n ringslivet gjelder loven om store tall for vekstraten, oppgitt i prosent. Loven av store tall indikerer at, etter hvert som en virksomhet utvides, blir prosentsatsen for vekst stadig vanskeligere a opprettholde.

Loven om store tall og statistisk analyse.

Hvis en person onsket a bestemme gjennomsnittsverdien av et datasett med 100 mulige verdier, er han mer sannsynlig a na et noyaktig gjennomsnitt ved a velge 20 datapunkter i stedet for a stole pa bare to. For eksempel, hvis datasettet inneholdt alle heltall fra 1 til 100, og provetaker bare tok to verdier, for eksempel 95 og 40, kan han bestemme gjennomsnittet til a v re omtrent 67,5. Hvis han fortsatte a ta tilfeldige provetakelser opp til 20 variabler, skal gjennomsnittet skifte mot det sanne gjennomsnittet da han vurderer flere datapunkter.

Law of Large Numbers and Business Growth.

I juli 2015 ble inntektene fra Wal-Mart Stores Inc. registrert som $ 485,5 milliarder mens Amazon.com Inc. brakte inn 95,8 milliarder dollar i samme periode. Hvis Wal-Mart onsket a oke omsetningen med 50%, ville det v re nodvendig med rundt 242,8 milliarder dollar i omsetning. I motsetning til dette ville Amazon bare matte oke omsetningen med 47,9 milliarder dollar for a na en 50% okning. Basert pa loven om store tall, ville 50% okningen bli ansett vanskeligere for Wal-Mart a oppna enn Amazon.

De samme prinsippene kan brukes til andre beregninger, for eksempel markedsverdi eller nettoresultat. Som et resultat kan investeringsbeslutninger styres ut fra de tilknyttede vanskelighetene selskapene med sv rt hoy markedsverdi kan oppleve som de er knyttet til aksjestigning.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Spill her nå!