Mac mini: Hvordan fjerne eller installere minne.

Mac mini: Hvordan fjerne eller installere minne.

L r hvordan du fjerner eller installerer minne i Mac mini-maskinen.

For a minimere muligheten for skade pa datamaskinens komponenter pa grunn av statisk utladning, er det viktig a b re en antistatisk handledsrem mens du arbeider med datamaskinens minne.

Velg modell.

Hvis du trenger hjelp til a bestemme hvilken Mac mini du har, bruk informasjonen i Hvordan identifisere Mac mini-modeller.

Gjeldende modeller.

Mac mini (sent 2014)

Mac mini (sent 2014) har ikke brukerinstallerbar RAM. Du kan konfigurere minnet i Mac mini (sent 2014) nar du kjoper det.

Gjeldende modeller.

Mac mini (sent 2012) Mac mini (midten av 2011) Mac mini (midten av 2010)

Minnespesifikasjoner.

Denne Mac mini har disse minnespesifikasjonene:

16 GB for Mac mini (sent 2012) 8 GB for Mac mini (midten av 2011) og Mac mini (midten av 2010)

For best ytelse ma du ikke blande storrelser pa minnemoduler. Installer to identiske minnemoduler.

Et par 2 GB, 4 GB eller 8 GB minnemoduler for Mac mini (sent 2012). Et par 1 GB, 2 GB eller 4 GB minnemoduler for Mac mini (Mid 2010) og Mac mini (midten av 2011).

Fjerner eller installerer minne.

Advarsel: Sla alltid av Mac mini og fjern stromledningen for du installerer minnet. Ikke installer minne mens Mac mini er koblet til.

Trinn 1: Fjern bunndekselet.

Sla av Mac mini. Fra Apple-menyen ( ) velger du Sla av. Koble fra alle kabler. Koble fra stromledningen og alle andre kabler fra Mac mini. Legg Mac mini mini opp ned pa en myk klut eller et handkle, og drei deretter nederste dekselet mot urviseren til den ulaste posisjonen.

Trinn 2: Fjern de originale minnemodulene.

Spred klipsene forsiktig i enden av den overste minnemodulen akkurat slik at frie kanten dukker opp.

Trinn 3: Installer de nye modulene.

Trykk forsiktig pa den hakkede kanten av den nye minnemodulen i bunnsporet mens den motsatte kanten heves litt opp.

Trinn 4: Bytt bunndekselet.

Advarsel: Ikke koble stromledningen eller sla pa Mac mini til du bytter bunndekselet. Ikke bruk Mac mini uten dekselet pa plass.

Bytt bunndekselet ved hjelp av justeringspunktene for a plassere det i ulast posisjon.

Gjeldende modeller.

Mac mini (sen 2009) Mac mini (tidlig 2009)

Minnespesifikasjoner.

Disse Mac mini-modellene har disse minnespesifikasjonene:

– Small Outline Dual Inline Memory Module (SO-DIMM) -format.

– 1066 MHz PC3-8500, DDR3.

– Register eller buffere.

Fjerner eller installerer minne.

Viktig: Du bor ikke manuelt oppgradere eller erstatte minnet i disse Mac mini-modellene. I stedet ma du kontakte en autorisert Apple-leverandor for a installere minne for deg.

Gjeldende modeller.

Mac mini (midten av 2007) Mac mini (sent 2006) Mac mini (tidlig 2006)

Minnespesifikasjoner.

Disse Mac mini-modellene har disse minnespesifikasjonene:

Small Outline Dual Inline Memory Module (SO-DIMM) -format. 667 MHz, PC2-5300, DDR2-kompatibel. Unbuffered Nonparity 200-pin.

Fjerner eller installerer minne.

Du bor ikke manuelt oppgradere eller erstatte minnet i disse Mac mini-modellene. I stedet ma du kontakte en autorisert Apple-leverandor eller Apple Retail Store for a installere minne for deg.

L re mer.

Kontrollerer at datamaskinen din gjenkjenner det nye minnet.

For a kontrollere at datamaskinen gjenkjenner det nye minnet:

Start datamaskinen din. Nar du ser Mac OS X-skrivebordet, velger du Apple ( ) fra menyen overst til venstre, og velger deretter Om denne Mac.

Det totale minnet inkluderer mengden minne som opprinnelig kom med datamaskinen, pluss det nye minnet du la til, eller hvis alt minne er blitt erstattet, den nye summen for det minnet. For detaljerte opplysninger om hvor mye minne som er installert pa datamaskinen, apner du Systemprofil ved a velge Apple ( ) og deretter Om denne Mac. Klikk Mer info og deretter Minne fra maskinvare-delen som vises i systemprofilen.

Hvis den rapporterte minnestorrelsen ikke er riktig, eller hvis Mac mini gjentatte ganger spiller tre toner, kan det hende at det er vanskelig a gjenkjenne en minnemodul. Hvis dette skjer, sla av Mac mini, kontroller modulspesifikasjonene i samsvar med kravene ovenfor, og gjenta deretter instruksjonene for installering av minne for a kontrollere at modulene er installert riktig. Hvis du fortsatt har problemer, fjern minnet og konsulter stotteinformasjonen som fulgte med minnet, eller kontakt leverandoren som ga minnet.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Spill her nå!