Malay Oversettelse | Japansk oversettelse | Thai oversettelse | Vietnamesisk oversettelse | Arabisk oversettelse> Tjenester selskap.

Malay Oversettelse | Japansk oversettelse | Thai oversettelse | Vietnamesisk oversettelse | Arabisk oversettelse> Tjenester selskap.

SEATONGUE er ledende innen kultur lokalisering og oversettelse for de asiatiske markedene. Vare tjenester gir en bro mellom vare kunder og de raskest voksende omradene i Asia. Dette gir sine produkter hovedstarten de trenger for a bli lansert i disse dynamiske markedene. Les mer.

Som kvalitet er var hjornestein, har vi etablert alle mulige tiltak for a sikre at vi tilfredsstiller alle vare kunders kvalitetskrav, tiltak som vi alltid holder oss til. Vi arbeider hele tiden for forbedringer i ytelsen var for a na dette malet og for a forbedre kundens tilfredshet med vare oversettelses- og DTP-tjenester. Les mer.

SEATONGUE har fatt god erfaring og ekspertkunnskap om de asiatiske markedene gjennom var lange erfaring med a handtere oversettelses- og DTP-prosjekter for en rekke store markedsaktorer. Vi er stolte av a tjene deg. Les mer.

Det som gjor SEATONGUE forskjellig, er ikke antall sprak vi oversetter, men hvor mange sprakpar vi jobber med. Vi er opptatt av a gi vare kunder et utvalg av sprak for a oke sin virksomhet i regionen. Les mer.

Oversettelse i informasjonsteknologi – Telekommunikasjon – Reise og turisme – Bilindustri – Forbrukerprodukter – Markedsforing – Livsvitenskap / Medisinsk – N ringsliv – Juridisk / Patent – Produksjon – Utdanning – Milit r – Les mer.

Oversettelse.

Oversettelse er nokkelen til enhver lokaliseringsprosess; Korrekt bruk av presentasjonsspraket gir kunden tillit til kvaliteten pa et produkt eller en tjeneste. Spraket som brukes i oversettelse, skal alltid noyaktig og helt formidle betydningen av kildematerialet, idet man tar hensyn til stil og kulturelle nyanser av malspraket, i stedet for bare a bli gjort ord for ord. Les mer.

Flerspraklig DTP.

Nar man lokaliserer produkter for utenlandske markeder, ma faktorer som kulturell og spraklig gruppesmoring vurderes, fordi det foretrukne utseendet pa grafikk, farger, ikoner og bilder, og selv fonter og kuler kan v re kulturelt avhengige. Sa nar du velger en partner for a lokalisere dine verdifulle publikasjoner, bor du sorge for at du finner en som har den rette opplevelsen og ferdighetene til a produsere en perfekt. Les mer.

V r sa god! Vi er glade for a kunne tilby deg den maten du liker. Det er pa tide a starte prosjektet ditt.

Hvorfor SEATONGUE.

SEATONGUE er et stort oversettelse selskap basert i den dynamiske Sorost-Asia regionen. Vi tilbyr full oversettelse, sprakstotte og lokaliseringstjenester, ikke bare for dokumentasjon, men ogsa for nettsteder, programvare og maskinvare lokalisering.

Vi er kjent for a tilby hoy kvalitet til kultur lokalisering \ oversettelsestjenester gjennom vart spesialiserte arbeid med folgende bransjer: IT, Telecom, Milit r, Automotive, Energy, Healthcare, Education, Medical, Media, og mange andre. Du kan derfor stole pa SEATONGUE for a tilby deg ogsa noyaktig, kvalitet, til kultur lokalisering \ oversettelsen du leter etter. Les mer.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Spill her nå!