Sporsmal: Se opp et roulettehjulsdiagram. Folgende sett er definert: A = settet med rode tall B =.

Sporsmal: Se opp et roulettehjulsdiagram. Folgende sett er definert: A = settet med rode tall B =.

Se opp et roulettehjulsdiagram. Folgende sett er definert:

A = settet med rode tall.

B = settet med sorte tall.

C = settet med gronne tall.

D = settet av like tall.

E = sett med ulike tall.

Fra disse bestemmer du hvert av folgende:

Del II: Relasjoner og funksjoner trenger hjelp her.

Gjennomforingen av programmet som driver spillet inneb rer testing. En av de nodvendige tester er a se om de simulerte spinnene er tilfeldige. Lag et n-ary forhold, i tabellform, som viser mulige resultater av 10 forsok pa spillet. Inkluder de folgende resultatene av spillet.

Ulig eller jevn (Merk: 0 og 00 betraktes hverken like eller merkelig.)

Er dette hva de mener ved bordform? Hvis du kunne gi meg rad om hvordan du gjor det med noen fa eksempler, ville det v rt bra. Jeg ber ikke om alle svarene.

Forsok pa spillet.

Inkluder ogsa en prim rnokkel. Hva er verdien av n i dette n-ary forholdet?

Del III: Grafer og tr r trenger hjelp her.

Lag et tre som modellerer folgende scenario. En spiller bestemmer seg for a spille maksimalt 4 ganger, ved a satse pa rod hver gang. Spilleren vil slutte etter a ha mistet to ganger. I treet vil eventuelle mulige siste skuespill v re et sluttpunkt pa treet. Grener av treet skal indikere at de vinner eller mister, og hvordan det pavirker om et nytt spill er laget.

Del IV: Kombinatorikk og Sannsynlighet trenger hjelp her.

I roulette spillet, hva er sannsynligheten for et resultat av:

Hvilket gront nummer vil dette v re 2/38?

Et hvilket som helst tall som er rodt eller gront ville dette v re 20/38?

Et hvilket som helst tall som er rodt og til og med ville dette v re 8/38?

Her er svarene mine for del 1 ikke ekte behov for a bruke mye tid pa a sjekke dette, bare den uthevede delen som jeg virkelig trenger hjelp med de andre delene av oppdraget.

Sett A = de rode tallene A =

Sett B = de svarte tallene B =

Sett C = de gronne tallene C =

Sett D = like tall D =

Sett E = de ulige tallene E =

Sett F = heltall 1 til 12 F =

A B = En union B (alle elementer i A eller B) =

AnD = Et skj r D (alle elementer i A og D) =

Jeg er ikke sikker pa om mitt svar for dette:

BnC = B krysser C (alle elementer i B og C) = Nei 0, 00 enten det ville v re dette, eller det ville ikke v re noe kryss i det hele tatt. Jeg lener meg ikke til kryss i det hele tatt.

C E = C union E (alle elementer i C eller E) = Nei 0, 00.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Spill her nå!